Informasjonsmateriell til pasienter og pårørende ved aldershjem og sykehjem

Vi i Lappeliten ønsker å gjøre det lettere for sykehjem, aldershjem og omsorgsboliger å informere pårørende og beboere om merking av klær og utstyr. Derfor kan du her laste ned informasjonsmateriell, eller bestille ekstra materiell tilsendt i posten. Materiellet består av informasjonsplakat, samt informasjonsskriv som kan deles ut til pårørende.

Last ned informasjonsplakat

Klikk her for å laste ned vår plakat om merking av klær og utstyr – for utsending eller utlevering til foresatte

Last ned informasjonsskriv med bestillingsskjema til pårørende eller beboere

Klikk her for å laste ned informasjonsskriv til pasienter og pårørende

Bestillingsskjema:

Fyll ut skjemaet under for å få tilsendt informasjonsmateriell. Det er kostnadsfritt å bestille materiell fra Lappeliten.no.